Elspeet Noordwest

De woningen komen te liggen aan de noordelijke dorpsrand van Elspeet en maken deel uit van plangebied Elspeet Noord-West